GIỚI THIỆU

CONG TY MAIMI

CÔNG TY LÔNG MI MAI MI IOTU là nhà sản xuất hầu hết tất cả các loại lông mi giả chất lượng tốt nhất để sản xuất sang những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu….

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LÔNG MI  MAI MI IOTU

Tên công ty bằng tiếng Anh: MAI MI IOTU EYELASH  MANUFACTURE COMPANY LIMITED

Tên công ty Viết tắt: CÔNG TY MAI MI IOTU

Sản phẩm Eyelashes

Eyelashes

Eyelashes

Eyelashes

THƯ VIỆN